Bouwmeester Solness

Functie: Productie, projectleiding marketing, publiciteit en administratie
Opdrachtgever: De Voorzetting (van Art&Pro)
Wanneer: Maart – April 2012
Gespeeld door: Helmert Woudenberg, Laura Mentink, Debbie Korper, Jelle de Jong, Iris van Geffen en Michael Bloos.

In de moderne klassieker, Bouwmeester Solness, legt Henrik Ibsen de maatschappij onder een microscoop en geeft hij blijk van een zeer scherp inzicht in de menselijke geest. Hij observeert de tastende ontwikkeling, bloei en herfst en het doven van het driftleven van de mens. De onschuld van de jonge Hilde Wangel botst op de getroebleerde levensloop van Halvard Solness. Zijn seksuele gevoelens leiden deze charismatische man uiteindelijk naar de ondergang. Geregisseerd door Frans Strijards.

www.devoortzetting.nl