Onder de naam Polly Producties verricht ik freelance werkzaamheden in de culturele sector met de focus op productie, communicatie en projectleiding. Als jonge ondernemer ga ik uitdagingen niet uit de weg en ben verantwoordelijk in wat ik doe. Ik streef er naar om met passie, ambitie en creativiteit een samenwerking aan te gaan en om de projecten met goede communicatie en doorzettingsvermogen een succes te laten worden!

Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest voor Introdans, Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) en Rozet (Arnhem). Daarnaast heb ik het initiatief genomen om een vernieuwend cultuurfestival te organiseren in Arnhem: Tentstock!